مجله اینترنتی انعکاس
برای ورود به مجله و خواندن مطالب جذاب از این قسمت استفاده کنید
مرور رده

کهریزک

شهردار کهریزک: احداث بوستان های محله ای با در نظر گرفتن محل نمایش های خیابانی در دستور کار شهرداری…

شهردار کهریزک در بازدید میدانی اعضای کارگروه رسانه شورای شهرستان ری از پروژه ها و برخی مشکلات مطالبه شده مردم در بخش کهریزک بر اولویت اجرای پروژه های…