انعکاس ری
پایگاه خبری و تحلیلی
آرشیو بخش اخبار

گزارش

اقدامات معاونت امور توسعه و پیشگیری دفتر اعتیاد مراکز اقامتی و بازتوانی معتادان

همزمان با ورود بیماری کووید 19 به کشور و اطلاع رسانی سراسری و بسیج عمومی، جلسات توجیهی برای مدیران مراکز اقامتی و مددیاران اعتیاد اداره بهزیستی با، همکاری شبکه بهداشت شهرستان برگزار شد.
ادامه مطلب ...