مجله اینترنتی انعکاس
برای ورود به مجله و خواندن مطالب جذاب از این قسمت استفاده کنید
آرشیو بخش اخبار

فیلم

ویدئو / روزهای کروناییِ کهریزک

آسایشگاه سالمندان کهریزک در جنوب تهران و در نزدیکی شهر کهریزک واقع شده است؛ جایی کمی دور از هیاهوی میانۀ پایتخت که از شماری از سالمندان پذیرایی…

قبرهای ۳۰۰ میلیونی در جنوب تهران| فاجعه مدیریتی در «شیخ صدوق»| درخواست از «نهاد رهبری» برای پیشگیری…

در این مورد چون قبر دوطبقه درخواست شده اما ارتفاع قبر کم بوده ارتفاع را از زمین بیشتر گرفتند و سنگ لحد مماس با زمین روی میت قرارداده شده که حتی برای…