مجله اینترنتی انعکاس
برای ورود به مجله و خواندن مطالب جذاب از این قسمت استفاده کنید
مرور رده

کشاورزی ودامپروری

آرشیو اخبار اقتصادی بخش کشاورزی و دامپروری جنوب استان تهران شهرستان ری

یزدیخواه :پیگیری تسریع در فعالسازی ظرفیت‌های مجتمع انبارهای چای جهت حضور شرکت های دانش بنیان کشاورزی…

سیدعلی یزدیخواه : عضو مجمع نمایندگان استان تهران پیگیری‌های صورت گرفته در جهت تسریع در فعالسازی ظرفیت‌های مجتمع انبارهای چای جهت حضور شرکت های دانش…