مجله اینترنتی انعکاس
برای ورود به مجله و خواندن مطالب جذاب از این قسمت استفاده کنید
آرشیو بخش اخبار

فرهنگی واجتماعی

بخشدار کهریزک: رسیدگی به موضوعات فرهنگی و زیست محیطی در اولویت مجمع مشورتی جوانان بخش کهریزک قرار…

بخشدار کهریزک گفت: با توجه به شرایط خاص بخش کهریزک به جهت سرریز آسیب های اجتماعی پایتخت و همچنین ظرفیت های موجود، باید مسائل فرهنگی و زیست محیطی در…