مجله اینترنتی انعکاس
برای ورود به مجله و خواندن مطالب جذاب از این قسمت استفاده کنید
مرور رده

میراث فرهنگی

چشمه علی

چشمه علی - در همین نزدیکی شما کوهی چند هزار ساله قرار دارد که پای آن چشمه ای جاری است. اطراف چشمه، درختان سرسبز کهنسال قد کشیده اند و برج و باروهای…