انعکاس ری
پایگاه خبری و تحلیلی

چهل و‌هفتمین شماره عصر جوان در شهرری منتشر شد

چهل و‌هفتمین شماره عصر جوان با سردبیری محمد حسین عباسی و‌ دبیری تحریریه مهدی محمدی با موضوع مهار ویروس منحوس کرونا در شهرستان ری در ۳۲ صفحه تمام رنگی منتشر شد .

آبگرمکن فاضلی

چهل و‌هفتمین شماره عصر جوان با سردبیری محمد حسین عباسی و‌ دبیری تحریریه مهدی محمدی با موضوع مهار ویروس منحوس کرونا در شهرستان ری در ۳۲ صفحه تمام رنگی منتشر شد .
در این ویژه نامه سعی گردید تا خدمات ارزشمند تمام ارگانهای پای کار، کنار مردم و سازمانهای مختلف به نمایش گذاشته شود

برای دریافت جدیدترین به روز رسانی ها در موبایل خود مشترک ما شوید

اخبار کرونا در شهرستان ری را اینجا بخوانید