مجله اینترنتی انعکاس
مطالب جذاب وخواندنی وب

دختران ری در مسابقات شنای مسافت کوتاه کشور سوم شدند

تیم موج شهر ری دختران ری در مسابقات شنای مسافت کوتاه کشور با 346 امتیازسوم شد .

0 189

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی انعکاس ری ،نخستین دوره مسابقات مسافت کوتاه شنای دختران کشور، با حضور ۱۸۰ شناگر در قالب ۲۴ تیم، در ۱۷ ماده و در رده سنی ۱۳ تا ۱۴ سال و ۱۵ تا ۱۷ سال در استخر شرکت برق مشهد برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها تیم هیات شنای خراسان رضوی(استخر هاشمی‌نژاد) در رده سنی ۱۳ تا ۱۴ سال با کسب ۴۸۷ امتیاز برسکوی نخست ایستاد، تیم آوانای گلستان با ۴۲۴ امتیاز دوم شد و تیم ستارگان دلفین تهران هم با ۳۷۹ امتیاز مقام سوم را کسب کرد.

در رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال نیز تیم هیات شنای خراسان رضوی با ۴۸۷ امتیاز قهرمان شد، مدرسه شنای غدیر گرگان با ۳۶۳ امتیاز به مقام دوم دست یافت و تیم موج شهر ری هم با ۳۴۶ امتیاز سوم شد.

یونا نیاکان، همچنان در اوج

ستاره این مسابقات چهره ای نبود جز یونا نیاکان. دختر ۱۷ ساله گرگانی در مواد ۲۰۰ متر آزاد و پروانه و ۵۰ متر آزاد و پروانه و
۴ در ۱۰۰۰ متر آزاد تیمی قهرمان شد.

شناگر مدرسه شنای غدیر گرگان سال گذشته نیز طی یک سال ۵ بار رکوردهای مختلف را جابجا کند.

دختران ری در مسابقات شنای مسافت کوتاه کشور سوم شدند | انعکاس ری

الینا مشقتی شناگر تیم ستارگان دلفین تهران، زینب قربانی شناگر تیم هاشمی نژاد مشهد، ، رامینا غیبی شناگر تیم ایرن اکواتیکس و فریبا جهاندیده از باشگاه ستارگان مشهد شناگران شاخص این مسابقات در رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال بودند.

۲۰۰ متر آزاد رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال

در این ماده یونا سادات نیاکان با رکورد ۲ دقیقه و ۱۴ ثانیه، از مدرسه شنای غدیر گرگان به رتبه اول، الینا مشقتی از باشگاه ستارگان دلفین و پارمیس عرب از باشگاه موج ری به ترتیب به مقام دوم و سوم دست یافتند.

۱۰۰ متر کرال پشت رده سنی ۱۵ تا ۱۷

الینا مشقتی در زمان ۱ دقیقه و ۱۰ ثانیه از باشگاه ستارگان دلفین تهران در رده اول، مانیا کسروی از ستارگان دلفین تهران و پرنیا ظریف برگی از باشگاه استخر هاشمی‌نژاد در رده دوم و سوم ایستادند.

۵۰ متر قورباغه رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال 

زینب قربانی با رکورد ۳۴ ثانيه از باشگاه استخر هاشمی‌نژاد نفر اول، هلیا برزکار از مدرسه شنای غدیر گرگان و رامینا غیبی از باشگاه ایرن اکواتیکس ذیلا نفر دوم و سوم این ماده شدند.

۲۰۰ متر پروانه رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال 

یونا سادات نیاکان از باشگاه مدرسه شنای غدیر گرگان با زمان ۲ دقیقه و ۲۹ ثانیه مقام اول، فریبا جهاندیده از باشگاه ستارگان مشهد مقام دوم و شیرین شیرخانی از باشگاه استخر هاشمی‌نژاد مقام سوم را کسب کردند.

۵۰ متر آزاد رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال

یونا سادات نیاکان از باشگاه مدرسه شنای غدیر گرگان در زمان ۲۶ ثانیه نفر اول، زینب قربانی از باشگاه استخر هاشمی‌نژاد نفر دوم و سیده هانا حسینی نیز از مدرسه شنای غدیر گرگان نفر سوم این ماده شد.

۲۰۰ متر کرال پشت رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال

در این ماده الینا مشقتی رکورد ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه را ثبت کرد و در رتبه اول ایستاد. مانیا کسروی و آیسان اخوین از باشگاه استخر هاشمی‌نژاد به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. مشقتی و کسروی نماینده باشگاه ستارگان دلفین تهران بودند.

۴۰۰ متر آزاد رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال

الینا مشقتی از باشگاه ستارگان دلفین تهران در زمان ۴ دقیقه و ۴۳ ثانیه نفر اول، رامینا غیبی از باشگاه ایرن اکواتیکس ذیلا و فاطمه ابراهیمی از باشگاه آوانا گلستان(الف) نفر دوم و سوم شدند.

۲۰۰ متر آزاد رده سنی ۱۳ تا ۱۴ سال

آیدا کیخایی با رکورد ۲ دقیقه و ۱۶ ثانیه از باشگاه آوانا گلستان(الف) در رتبه اول، ساتگین صادقی‌زاده و مهدیه زحمتکش از باشگاه استخر هاشمی‌نژاد در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند.

۲۰۰ متر قورباغه رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال 

زینب قربانی از باشگاه استخر هاشمی‌نژاد با زمان ۲ دقیقه و ۴۷ ثانیه رتبه نخست، آرمیتا یوسفی از موج ری و هلیا برزکار از مدرسه شنای غدیر گرگان در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

۱۰۰ متر قورباغه رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال

در این ماده نتیجه مشابهی با ۲۰۰ متر قورباغه رقم خورد و زینب قربانی با رکورد ۱ دقیقه و ۱۵ ثانیه از استخر هاشمی‌نژاد در رتبه اول، آرمیتا یوسفی از موج ری و هلیا برزکار از مدرسه شنای غدیر گرگان در رتبه‌های دوم و سوم ایستادند.

۴ در ۱۰۰۰ متر آزاد تیمی رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال

تیم مدرسه شنای غدیر گرگان متشکل از سیده هانا حسینی، وانیا عظیمی‌فر، هلیا برزکار و یونا سادات نیاکان رتبه اول را با زمان ۴ دقیقه و ۹ ثانیه کسب کرد. تیم استخر هاشمی‌نژاد و ستارگان دلفین تهران نیز رتبه دوم و سوم را به دست آوردند.

۱۰۰متر آزاد رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال

در این بخش زینب قربانی نماینده استخر هاشمی‌نژاد با رکورد ۵۹ ثانیه اول شد و یونا سادات نیاکان از مدرسه شنای غدیر گرگان و پارمیس عرب از باشگاه موج ری، دوم و سوم شدند.

۲۰۰ متر مختلط انفرادی ۱۵ تا ۱۷ سال

رامینا غیبی از باشگاه ایرن اکواتیکس ذیلا رتبه نخست را در زمان ۲ دقیقه و ۳۲ ثانیه کسب کرد و الینا مشقتی از دلفین تهران و پارمیس عرب از موج ری در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

۱۰۰ متر پروانه رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال 

نفر اول این ماده فریبا جهاندیده از باشگاه ستارگان مشهد، با زمان ۱ دقیقه و ۹ ثانیه بود. مقام دوم و سوم نیز به شیرین شیرخانی و رامینا غیبی تعلق یافت.

۵۰ متر کرال پشت رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال

پرنیا ظریف برگی نماینده استخر هاشمی‌نژاد، توانست با ثبت زمان ۳۱ ثانیه مقام اول را کسب کند‌. رامیلا سحری از آوانا گلستان و مانیا کسروی از دلفین تهران در رده دوم و سوم ایستادند.

۱۰۰ متر مختلط انفرادی رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال 

رامینا غیبی به نمایندگی از ایرن اکواتیکس ذیلا و با زمان ۱ دقیقه و ۹ ثانیه نفر اول شد و زینب قربانی و شیرین شیرخانی از استخر هاشمی‌نژاد به رتبه دوم و سوم دست یافتند.

۵۰ متر پروانه رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال 

یونا سادات نیاکان و سیده هانا حسینی از مدرسه شنای غدیر گرگان در رده اول و دوم ایستادند. نماینده استخر هاشمی‌نژاد، شیرین شیرخانی نیز نفر سوم این ماده شد. رکورد رتبه اول ۲۸ ثانیه ثبت شده است.

۴ در ۱۰۰۰ متر مختلط تیمی رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال 

در این ماده تیم استخر هاشمی‌نژاد که از پرنیا ضریف برگی، زینب قربانی، شیرین شیرخانی و زهرا صالحی تشکیل شده بود توانست با ثبت زمان ۴ دقیقه و ۴۰ ثانیه در رتبه نفر قرار گیرد.

تیم مدرسه شنای غدیر گرگان و موج ری نیز رتبه دوم و سوم را کسب کردند. تیم ستارگان دلفین تهران، که یکی از مدعیان قهرمانی این ماده بود، با ارتکاب خطا نتوانست رتبه‌ای را کسب کند.

عضویت در خبرنامه سایت
عضویت در خبرنامه سایت
با عضویت در خبرنامه پایگاه خبری و تحلیلی انعکاس ری هر روز صبح اخبار را در ایمیل خود دریافت کنید
شما هر زمانی بخواهید می توانید خارج شوید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.