انعکاس ری
پایگاه خبری و تحلیلی

طرح ساماندهی کودکان خیابانی در جنوب پایتخت آغاز شد

آبگرمکن فاضلی

مینا رجایی  اظهار داشت: کودکان کار و خیابانی در مرحله نخست این طرح به مرکزغربالگری معرفی شده و وضعیت هر یک از این کودکان به لحاظ برخورداری از سرپرست یا محرومیت از سرپرست مشخص خواهد شد.
وی تصریح کرد: در مرحله بعد شناسایی خانواده‌های آنها، آموزش مهارت‌های فردی و اجتماعی، شناسایی مشکلات جسمی، روحی و روانی این افراد است تا از این طریق هویتشان مشخص شود.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان ری عنوان کرد: کودکان فاقد سرپرست و یا بدسرپرست پس از شناسایی به مراکز شبه خانواده منتقل شده و در این مراکز نگهداری می‌شوند.
وی عنوان کرد: ساماندهی این کودکان و همچنین فعالیت و حضور بخش خصوصی با نظارت بهزیستی انجام می شود تا بتوان این معضل اجتماعی را در جنوب پایتخت مهار و کنترل کرد.
رجایی گفت: توانمند سازی کودکان کار و خیابانی از مهمترین برنامه ها و اهداف بهزیستی به شمار می رود تا بتوان از این گروه حمایت های لازم را انجام داد.
وی ادامه داد: این طرح تا پایان کامل ساماندهی کودکان کار و خیابان در جنوب پایتخت ادامه دارد.
اکنون پدیده کودکان کار و خیابانی به یک مشکل اجتماعی توام با آسیب های فراوان در جنوب پایتخت تبدیل شده است.

برای دریافت جدیدترین به روز رسانی ها در موبایل خود مشترک ما شوید

اخبار کرونا در شهرستان ری را اینجا بخوانید