انعکاس ری
پایگاه خبری و تحلیلی

کارگروه رفع موانع تولید حلال مشکلات تولیدکنندگان شهرستان ری

موسی احمدی روز یکشنبه در جلسه کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید شهرستان ری اظهار داشت: بر اساس تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارگروه تخصصی تسهیل و رفع موانع تولید مشکلات واحدهای تولیدی در سه گروه منطقه ای، استانی و ملی طبقه بندی شده و به آنها رسیدگی می کند.
وی تصریح کرد: کار این کارگروه بر عهده فرماندار و استاندارها و دبیری آن بر عهده روسای سازمان‌های صمت است.
این مسئول خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی قبل از برگزاری جلسات بازدید می شوند تا پس از بررسی و احصاء مشکلات آنها را دسته بندی کرده و متناظر با هر مشکلی رئیس دستگاه مربوطه برای حضور در جلسه اصلی دعوت می شود.
وی ادامه داد: جلسات کارگروه رفع موانع تولید به صورت مستمر برگزار می شود که این جلسات موجب رفع مشکلات واحدهای تولیدی شده است.
احمدی با اشاره به مشکلات مهم تولیدکنندگان در شرایط کنونی عنوان کرد: با توجه به نوسانات ارزی، عمده ترین مشکلات پیش آمده تولیدکنندگان کاهش میزان سرمایه در گردش به یک سوم است.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری با بیان اینکه ارائه تسهیلات کم بهره برای تولیدکنندگان از سوی این وزارتخانه پیگیری می شود، افزود: دولت باید در راستای دریافت تسهیلات کم بهره از تولیدکنندگان حمایت بیشتری کند.

وی به دیگر مشکلات تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: تامین مواد اولیه نیز یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان به شمار می رود چرا که تامین مواد اولیه در شرایط کنونی با نوساناتی مواجه شده است.
احمدی دیگر مشکلات تولیدکنندگان را مربوط به بوروکراسی اداری دانست و افزود: از همه دستگاه ها درخواست می کنیم تا به تولید برای رفع موانع موجود نگاه ویژه‌ای داشته باشند و بوروکراسی های اداری را بهانه برای موانع پیشرفت تولیدکنندگان قرار ندهند.
این مسئول یادآور شد: ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل شهرستان ری با توجه به برنامه ها و اقداماتی که در جهت حمایت از تولیدکنندگان انجام داده جزو ستادهای برتر استان تهران شده است.
جلسه کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید شهرستان ری با حضور حسین توکلی کجانی فرماندار ویژه شهرستان ری وجمعی از مسئولان وتولید کنندگان در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.