انعکاس ری
پایگاه خبری و تحلیلی

نوسازی 35 کیلومتر از شبکه برق ری

داود رحیمی اظهار داشت: به منظور تامین برق متقاضی شهری و روستایی، احداث ۲۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف، ۱۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۱۳ پست زمینی وهوایی در این مدت انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه در ۲۹ نقطه اصلاح شبکه برق انجام شده است، خاطرنشان کرد: این خدمات شامل رفع ضعف ولتاژ، اصلاح شبکه، کاهش بار و اصلاح روشنایی است.
رحیمی هدف از نوسازی شبکه برق شهرستان ری را جمع آوری شبکه فرسوده، اصلاح ولتاژ، کاهش خاموشی و کاهش تلفات انرژی برشمرد.
به گفته وی میزان هدررفت برق در شبکه‌های توزیع این شهرستان ۷.۵ درصد است که انشعاب غیرمجاز و فرسودگی سیم‌ها و شبکه‌ها از عوامل اصلی آن است.
معاون مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب تهران افزود: به منظور بهبود وضعیت زیرساخت‌های برق در شهرستان تلاش‌های بسیار خوبی صورت گرفته است و شاهد بهبود وضعیت هستیم.
شهرستان ری با جمعیتی در حدود یک میلیون نفر در جنوب پایتخت واقع شده است این شهرستان در حدود ۳۲۰ هزار و ۹۹۵ مشترک در بخش های خانگی، صنعتی، تجاری، اداری و کشاورزی دارد.