انعکاس ری
پایگاه خبری و تحلیلی

بازدید شهردارکهریزک ازمراحل بهسازی بوستان شهید پاکنهاد

آبگرمکن فاضلی

به گزارش انعکاس ری ؛مهندس نعمت زاده درحین بازدید ازپروژههای عمرانی وخدماتی شهرداری درسطح محلات شهر،درجریان مراح اجرای طرح بهسازی بوستان شهید پاکنهاد واقع درخیابان هشتم ونهم شهرک امام حسن مجتبی( ع) قرارگرفت.

وی تعمیرونوسازی چراغهای روشنایی،مناسب سازی زمین چمن مصنوعی ورفع معضلات فیزیکی وخدماتی این بوستان رافرصتی برای ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان دانست و افزود: باتوجه به گرم شدن هوا،استقبال اهالی ازبوستانهای شهرروبه افزایش است به همین منظور بهسازی بوستانها با هدف افزایش میزان رضایتمندی شهروندان یکی از اولویتهای مدیریت شهری محسوب میشود.

شهردارکهریزک بهسازی زمین چمن مصنوعی را نیز یکی ازخدمات ارزنده درحوزه ورزش و تشویق نوجوانان وجوانان برای برخورداری ازسرانه های ورزشی شهر برشمرد.

وی خاطرنشان کرد : پس از اتمام این طرح بهسازی سایر بوستانها دردستورکارواحدعمران شهرداری کهریزک قراردارد تا بتوانیم شرایط رفاهی وخدماتی مناسبی را برای حضور شهروندان دربوستانهای شهر فراهم کنیم

برای دریافت جدیدترین به روز رسانی ها در موبایل خود مشترک ما شوید

اخبار کرونا در شهرستان ری را اینجا بخوانید