انعکاس ری
پایگاه خبری و تحلیلی

۱۵۱۶ تبعه غیرمجاز در مراکز تولیدی ری شناسایی شدند

آبگرمکن فاضلی

حمیدرضا داداشی  اظهار داشت: در این مدت 544 بازرسی از کارخانه ها، کارگاه ها و مراکز خدماتی این شهرستان انجام و منجر به شناسایی یکهزار و 516 تبعه غیرمجاز و فعال در این واحد های تولیدی شده است.
وی تصریح کرد: 235 کارفرمای متخلف نیز در این رابطه به مراجع قضایی معرفی و 875 کارگر ایرانی جایگزین کارگران اتباع بیگانه غیر مجاز شدند.
به گزارش ایرنا، گزارش دقیقی از تعداد اتباع بیگانه در جنوب پایتخت وجود ندارد اما بر اساس شواهد، تعداد زیادی از اتباع کشور پاکستان و افغانستان در شهرهای باقرشهر، کهریزک و شهرری ساکن هستند.
شهرستان ری با برخورداری از 56 اتحادیه توزیعی، تولیدی و خدماتی و 10 هزار واحد صنعتی و صنفی از جمله شهرک صنعتی شمس آباد مامن مناسبی برای فعالیت اتباع بیگانه در مناطق جنوبی پایتخت به صورت غیر مجاز است که این فرآیند متاسفانه به صورت اپیدمی در آمده و نیاز است به صورت جدی با این معضل برخورد شود.

برای دریافت جدیدترین به روز رسانی ها در موبایل خود مشترک ما شوید

اخبار کرونا در شهرستان ری را اینجا بخوانید