انعکاس ری
پایگاه خبری و تحلیلی
آبگرمکن فاضلی

جان مشتریان ما مهتر از درآمد ماست!

مغازه فست مود ولیعصر واقع در فلکه دوم دولت آباد، با نصب یک جمله کوتاه امید را در دل مردم زنده می کند و خدا را شکر می کنیم که همیشه برای همه پول مهم نیست، بلکه سلامت و تندرستی همنوعان گاهی مهم تر از پول است.

7

مغازه فست مود ولیعصر واقع در فلکه دوم دولت آباد، با نصب یک جمله کوتاه امید را در دل مردم زنده می کند و خدا را شکر می کنیم که همیشه برای همه پول مهم نیست، بلکه سلامت و تندرستی همنوعان گاهی مهم تر از پول است.

در میان بسیاری از مغازه هایی که با نصب بنر، یا اطلاعیه هایی بر روی مقوا یا برگه های کوچک و بزرگ نوشته بودند که به دستور وزارت بهداشت و در راستای مقابله با ویروس کرونا مغازه تا اطلاع بعدی بسته است؛ اما مغازه هایی هم مثل این هموطن با ذوق نوشته بودند:« جان مشتریان ما مهتر از درآمد ماست؛ با همدلی و رعایت بهداشت فردی کرونا را شکست می دهیم.» به قول قدیمی ها بنشین و بفرما و بتمرگ هر سه یک معنی می دهد، اما خـــال مهــرویان ســیاه ودانــــه  فــلفــــــل ســیاه؛ هـــردو جانســـوزند امــا ایــن کجـــا وآن کجــــا!

برای دریافت جدیدترین به روز رسانی ها در موبایل خود مشترک ما شوید

اخبار کرونا در شهرستان ری را اینجا بخوانید