انعکاس ری
پایگاه خبری و تحلیلی

آگهی مناقصه پروژه تعریض و بهسازی کمربندی اسماعیل آباد – شهرری

به گزارش انعکاس ری, علی مغازه ای رئیس اداره پیمان و رسیدگی با اعلام خبر بالا گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در نظر دارد پروژه مذکور را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ( فشرده) از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت واگذار نماید.

وی ادامه داد: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

رئیس اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: آخرین مهلت زمانی ثبت نام و دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی تا ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه ۶ شهریورماه است.

شایان ذکر است علاقمندان برای مشاهده ودانلود آگهی مذکور می توانند به سایت اداره کل راه و شهرسزی استان تهران به آدرس   http://tehran.mrud.ir به قسمت مزایده ها و مناقصات مراجعه کنند.

اجازه می دهید برای بازدید بعدی از این سایت مرورگر شما از کوکی ها استفاده کند (برای بارگزاری سرعت بالاتر) پذیرفتن ادامه

نگهداری محرمانه