انعکاس ری
پایگاه خبری و تحلیلی
مرور برچسب

کهریزک

مردم کهریزک از افزایش ظرفیت کمپ های اعتیاد و پسماند زباله خسته شده اند

یکی از مشکلات عدیده شهرستان ری، بله قربان گویی برخی مدیران پایین دستی به مدیران بالا دستی برای بقاء در مسئولیت خود است؛ این موضوع باعث ایجاد معضلات بسیاری برای مردم جنوب تهران شده است…
ادامه مطلب ...