رهایی ۴ زن از قصاص در ندامتگاه شهر ری

رهایی ۴ زن از قصاص در ندامتگاه شهر ری

تلاش‌های گسترده و خستگی ناپذیر قضات، اعضا و کارکنان شعبه ۲۹۰۷ مجتمع شماره ۳۰ شورای حل اختلاف تهران (ویژه زندان) مستقر در ندامتگاه شهرری، تعداد ۴ نفر از بانوان محکوم پرونده‌های قتل که احد از آن‌ها به نام ز. – الف. از سال ۱۳۹۱ و دیگری به نام ف. – ش. بیش از پنج سال بود که در زندان تحمل کیفر می‌کردند با تلاش‌های دلسوزانه اعضای شورای حل اختلاف و برگزاری جلسات متعدد مذاکره و سازش در نهایت موفق به اخذ رضایت از اولیا دم گردیدند و این ۴ زن از قصاص نفس رهایی یافته و به آغوش گرم خانواده‌های خود بازگشتند.

5 هزار بسته فرهنگی در ندامتگاه تهران بزرگ توزیع شد

5 هزار بسته فرهنگی در ندامتگاه تهران بزرگ توزیع شد

علی فرزادی در این باره اظهار داشت: این بسته های فرهنگی توسط خیرین و برای رده های سنی مختلف تهیه و در بین خانواده های زندانیان توزیع شد. وی تصریح کرد: زندانیان در وهله اول با مشکلات اقتصادی به عنوان یک چالش جدی و سپس مشکلات اجتماعی، فرهنگی و تربیت فرزندان مواجه هستند....